achtergrond_1
 • Het als ouder(s) niet meer weten
 • Je kind willen helpen maar niet weten hoe
 • ‘Vreemd’ gedrag van je kind helder krijgen
 • Zicht krijgen op onhandelbaarheid
 • Je kind zich onbegrepen voelt
 • Leerachterstand
 • Leer- en ontwikkelingsstoornissen
 • Aanpassingproblemen
 • ‘Ongepast’ gedrag
 • Niet bereikbaar, niet luisteren
 • Pestervaringen
ouders